Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Vrabčák Moravany, z.s., se sídlem Střední 10/28, 66448 Moravany, IČ: 26563321, spolek registrovaný u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 13907

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře

Při vyplňování kontaktního formuláře zadáváte své jméno a emailovou adresu. Tyto údaje používáme proto, abychom Vám mohli na Váš požadavek z kontaktního formuláře odpovědět.

Přihlášení k odběru informačních emailů

Při vyplnění formuláře pro odběr informačních emailů zadáváte pouze Vaši emailovou adresu. Emailová adresa nám slouží k tomu, abychom Vám mohli zasílat informační emaily o dění v obci Moravany a jejím okolí, o nabídkách kroužků, kurzů, akcí a dalších aktivit pořádaných naším spolkem, ale také dalšími subjekty sídlícími v obci Moravany a jejím okolí.

Přihlašování na aktivity spolku

Při přihlašování na aktivity našeho spolku určené dětem nám poskytujete jméno a příjmení Vašeho dítěte, jeho datum narození, Váš telefon a emailovou adresu. Jméno a příjmení potřebujeme proto, abychom věděli, jak Vaše dítě na aktivitě oslovovat a v případě rozdávání například diplomů na konci aktivity jsme mohli správně uvést jeho jméno. Datum narození Vašeho dítěte potřebujeme vědět proto, abychom mohli aktivit přizpůsobit individuálně i Vašemu dítěti. Kontaktní telefon a email na Vás potřebujeme proto, abychom s Vámi mohli operativně komunikovat ohledně aktivity, na kterou je Vaše dítě přihlášeno. Zároveň nám můžete poskytnout informace i o Vašem jméně a příjmení, abychom i Vás mohli správně oslovovat v případě, že by to bylo nutné v souvislosti s aktivitou, na kterou je Vaše dítě přihlášeno.

Při přihlášení na aktivity našeho spolku určené dospělým nám poskytujete Vaše jméno a příjmení a Váš telefon a emailovou adresu. Jméno a příjmení potřebujeme znát pro to, abychom Vás mohli na aktivitě správně oslovovat. Kontaktní telefon a email na Vás potřebujeme proto, abychom s Vámi mohli operativně komunikovat ohledně aktivity, na kterou se přihlašujete.

Přihlašování na dětské pobytové akce

Při přihlašování na dětské pobytové akce po Vás budeme požadovat jméno a příjmení dítěte, adresu trvalého bydliště dítěte, datum jeho narození a jeho rodné číslo. Dále po Vás budeme požadovat jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte a kontaktní telefon a emailovou adresu. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom pobytovou akci mohli úspěšně uspořádat ke spokojenosti Vás i Vašich dětí a současně abychom mohli Vaše dítě na tuto akci i náležitě připojistit.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí, které nám poskytnete přes přihlašovací formuláře tohoto webu, případně přes přihlášky v papírové podobě, neposkytujeme žádným dalším subjektům!

Osobní údaje Vašich dětí v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození a rodné číslo, které nám poskytnete vyplněním přihlášky na dětskou pobytovou akci, poskytujeme pouze vybrané pojišťovně za účelem plnění smlouvy o připojištění dětí na tuto akci. V daném případě dbáme na to, aby i tato smluvní pojišťovna dodržovala patřičné zásady ochrany osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud nám poskytnete Vaši emailovou adresu za účelem odběru informačních emailů, uchováváme ji po dobu neurčitou, dokud nám nevyslovíte nesouhlas s poskytováním této služby.

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vyřešili Vaše požadavky.

Osobní údaje poskytnuté při přihlašování na aktivity spolku uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění poskytované služby, maximálně však po dobu 1 roku po ukončení účasti subjektu údajů na konkrétní aktivitě spolku.

Osobní údaje poskytnuté při přihlašování na dětské pobytové akce uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění poskytované služby, maximálně však po dobu 1 roku po ukončení pobytové akce.

Jaké máte práva?

Pokud  jste nám poskytli svoje osobní údaje jakýmkoliv výše uvedeným způsobem, můžete nás požádat o sdělení jaké osobní údaje o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Zabezpečením našich webových stránek. Používám antivirových programů. Fyzickou ochranou dat uložených v zabezpečených prostorách.

Jaké máme postupy při úniku informací

V souladu s nařízením GDPR.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Od žádných.

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Žádná.